L ’AulaOberta és el que anomenem a la nostra gran àrea de formació.

Sabem que la formació dels empresaris i els treballadors és la garantia de l’èxit en matèria de prevenció. Només coneixent els riscos que implica l’activitat laboral es pot actuar amb responsabilitat i treballar amb seguretat.

Assegurprevenció elabora i executa un itinerari formatiu adaptat a cada treballador i al seu lloc de treball, per tal que es garanteix una formació suficient i adequada.

Per altra banda, la clau d’un bon treball col•lectiu en matèria de prevenció, està en la difusió d’una informació precisa i adequada sobre els riscos laborals. Aquesta, com també la formació del personal, és un altre pilar imprescindible que necessita d’un grau altíssim de sensibilització i voluntat comú per a obtenir bons resultats.

Disposem de tres modalitats per a realitzar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals:

AulaOberta Presencial

En la modalitat presencial, la formació es realitza a les pròpies instal•lacions d ‘Assegurprevenció, amb una sala destinada única i exclusivament a tal fi, i que està equipada amb tot el necessari per a la realització de les diferents accions formatives que oferim.

AulaOberta Semi Presencial

En la modalitat semi-presencial, actualment oferim la formació amb la que s’obté el Títol Oficial de Tècnic amb funcions de Nivell Bàsic (50 hores) i fem entrega del material didàctic en format digital.

Tanmateix, assignem un tutor a través del correu electrònic, per a que el treballadors pugui consultar in situ tot els dubtes que puguin sorgir en la realització de la formació.

AulaOberta ON-LINE

La formació en la modalitat on-line, amb la nostra plataforma pròpia, permet i facilita al treballador l’adaptació a l’horari laboral.

Per altra banda, el propi empresari pot gestionar des de la web d ‘Assegurprevenció, les formacions on-line que han de realitzar els seus treballadors, amb un accés exclusiu de supervisor, per guanyar agilitat i autonomia a l’hora d’ inscriure nous treballadors a les formacions, treure informes de l’estat de les formacions actives, informes de les formacions realitzades pels treballadors de l’empresa,...

Aquestes són les formacions que hi ha disponibles en la modalitat on-line, destacant que també disposem en versió francesa, atenent a la demanda de molts dels nostres clients.