Amb la iniciativa d’unes de les empreses de referència del país, i 2 anys abans de l’aprovació de la prevenció de riscos, ja es va començar a treballar en la creació d’una empresa que facilités respostes a les futures necessitats que tindrien els empresaris.

Prèviament a l’entrada en vigor de la l’anomenada Llei 34/2008, es van realitzar diferents estudis de mercat, definició de productes i la comercialització dels mateixos amb la premissa d’aprendre de l’evolució de la prevenció a la resta de països. Un cop aprovada la Llei, es va fer una aposta per oferir un servei integral, amb instal•lacions pròpies, centralitzades i amb la voluntat d’acabar essent un “partner” en prevenció de la salut i per tant del riscos laborals per als futurs clients.

 • AssegurPrevenció Andorra

  15/09/2008

  Inici. Amb la finalitat d’oferir un servei integral i centralitzat, es crea Assegurprevenció

 • Llei 34/2008

  21/01/2009

  Publicació de la Llei 34/2008

 • Obres

  02/2009

  Obres per a condicionar més de 600 metres quadrats destinats a la prevenció de riscos

 • Llei 34/2008

  21/04/2009

  Entrada en vigor de la Llei de la Seguretat i la Salut en el treball

 • Primer client

  04/2009

  Primer client

 • Activació del servei de Vigilància de la Salut

  09/2009

  Activació del servei de Vigilància de la Salut per donar compliment al termini de màxims que la Llei 34/2008 defineix

 • Guanyem el primer concurs d’empresa para-pública

  10/2009

  Guanyem el primer concurs d’empresa para-pública

 • Obtenció de l’acreditació definitiva com a Servei de Prevenció Aliè

  01/2010

  Obtenció de l’acreditació definitiva com a Servei de Prevenció Aliè

 • Inauguració de les noves instal·lacions d’ Assegurprevenció

  02/2010

  Inauguració de les noves instal·lacions d’ Assegurprevenció

 • Activació dels sistemes documentals

  05/2010

  Activació dels sistemes documentals

 • Creació de l’agenda de citacions informatitzada

  07/2010

  Creació de l’agenda de citacions informatitzada

 • AulaOberta Online

  02/2011

  Activació de la plataforma On-line pròpia

 • Consolidació del departament tècnic

  02/2013

  Consolidació del departament tècnic amb 8 tècnics

 • Creació de la línia d’assessoria en normativa ISO

  05/2014

  Creació de la línia d’assessoria en normativa ISO

 • Activació d’una segona línia en Vigilància de la Salut

  10/2014

  Activació d’una segona línia en Vigilància de la Salut