La medicina preventiva és la encarregada de la prevenció d’infermetats basades en un conjunt d’actuacions i consells mèdics.

Té com a propòsit contribuir per a que les persones es mantinguin en una bona condició de salut i d’aquesta manera, disminuir la càrrega mèdica, financera i ocupacional relacionada amb infermetats i accidents i brindar així la possibilitat d’assolir millor qualitat i més anys de vida.

Els productes que s’ofereixen i que són compatibles amb altres serveis de prevenció i també accessibles per a qualsevol usuari són: