Les empreses saludables tenen més ingressos

Assegurprevenció us acompanya, pas a pas, per esdevenir el que l’OMS considera una empresa saludable. Assolits aquests criteris, es pot obtenir una certificació oficial d’ANEOR. Cada euro invertit per ser empresa saludable dóna un retorn de fins a 5,30 €.

No és cap secret que, si els treballadors estan millor de salut, més motivats i més satisfets amb el lloc de feina i l’empresa on treballen, la productivitat augmentarà. Si aconseguim tot això, també els creixerà l’orgull de pertinença a l’empresa i, com a conseqüència, l’ambient de treball es perfeccionarà. Tots aquests factors es perceben des de l’exterior, de forma que la imatge que els clients i la resta de públic en general tindran de l’empresa, també serà notòria i positiva fins al punt que atraurà, no només més clients, sinó també professionals qualificats que desitjaran incorporar-se a l’equip.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) té estudiats i delimitats tots aquests factors i els aglutina sota el concepte d’empresa saludable. Al seu torn, els organitza en quatre àmbits: ambient físic de treball (factors químics, físics i biològics, ergonomia...), ambient psicosocial de treball (cultura institucional, estil de comandament...), recursos de salut (inactivitat física, alimentació inadequada, salut mental...) i participació de l’empresa en la comunitat (salut de les famílies dels treballadors, polítiques d’igualtat de gènere...). Tot plegat es pot aplicar a qualsevol tipus d’empresa, de qualsevol envergadura i de qualsevol sector productiu.

A Assegurprevenció tenim un pla per perfeccionar el sistema de gestió de les empreses per convertir-les en empreses 100 % saludables. El nostre equip de consultors especialistes en seguretat i salut laboral us guiarà per anar assolint els objectius en cada àrea. A mesura que ho aneu aconseguint, us lliurarem un segell distintiu per a cada apartat. Un cop els tingueu tots, l’itinerari acaba amb l’obtenció del segell d’empresa 100 % saludable, que acredita que compliu tots els criteris de l’OMS com a empresa que promou i protegeix la salut, la seguretat i el benestar dels empleats. 

El segell d’empresa 100 % saludable d’Assegurprevenció s’emmarca, a més, dins d’un pla d’acció mundial de l’OMS que té cinc objectius: elaborar i aplicar instruments normatius sobre la salut dels treballadors, protegir i promoure la salut al lloc de feina, millorar el funcionament i l’accés als serveis de salut ocupacional, proporcionar dades provatòries per fonamentar les mesures pràctiques i integrar la salut dels treballadors en altres polítiques.

Obtenir el segell d’empresa 100 % saludable d’Assegurprevenció us situa a les portes de l’obtenció de la certificació d’empresa saludable reconeguda a escala internacional. Això és així perquè els criteris d’avaluació d’Assegurprevenció estan homologats amb els d’AENOR, de forma que una empresa acreditada per Assegurprevenció superarà l’auditoria d’Empresa Saludable d’AENOR.

Implementar els esquemes d’una empresa saludable implica, entre altres coses, sistematitzar aspectes clau dels entorns de treball. A mesura que una empresa va implementant-los, anirà veient com millora la salut, el benestar i la seguretat dels treballadors d’una forma sostenible. Alhora, es redueix l’accidentalitat i les malalties de forma continuada, de manera que es redueix el nombre de baixes per malaltia i la durada. A més, també s’evita el presentisme, el fenomen pel qual un treballador malalt segueix treballant, cosa que en redueix el rendiment i perilla que contagiï la malaltia als companys, amb les conseqüències que això pot comportar per l’organització. L’esquema de treball d’una empresa saludable també facilita que la seva activitat compleixi els imperatius de la llei i no hi hagi marge d’error en el camp legal.

A mitjà termini, les empreses que es converteixen en empreses saludables aconsegueixen una millora notable de la seva imatge pública i veuen com se’ls fa més fàcil complir les exigències dels clients. Tot plegat repercuteix en positiu en el fet que l’avantatge competitiu respecte la resta d’actors del mercat creix de forma destacada. A més, convertir-se en empresa saludable és completament compatible amb la implementació de qualsevol sistema de gestió amb certificació ISO.

El procés per esdevenir empresa saludable requereix una inversió econòmica que és molt relativa ja que, segons diversos estudis, la rendibilitat d’aquesta iniciativa està més que assegurada. En funció de les fonts consultades, el retorn de la inversió per esdevenir empresa saludable oscil·la entre 1,80 i 5,30 euros per cada euro que s’hi ha destinat.