El nostre equip de consultors realitza totes les tasques bàsiques i avançades en matèria de prevenció de riscos.

A través dels nostres Contractes - Concert [CC], modalitat d’externalització per part de l’empresa, us fem una programació anual de les activitats proposades per tal d’estar al dia en matèria de seguretat i salut.

A continuació us descrivim els diferents models:

També disposem de Contractes en Matèria [CM], que són compatibles amb altres modalitats preventives. A continuació adjuntem les diferents opcions:

Emergències
Contaminats físics
Contaminants químics
Obres de construcció
Estudis psicosocials
Ergonomia
Sistema de Gestió de la prevenció
Seguretat