Contracte-Concert

Aquest contracte-concert està dirigit a empreses de més de 3 treballadors i treballadores, amb l´objectiu d´externalitzar la implantació de la llei 34/2008 amb Assegurprevenció, s.l., Servei de Prevenció Aliè amb número d´acreditació: 98443/2011.

El contracte-concert està dimensionat per garantir el compliment de la Llei 34/2008 i realitzar les diferents actuacions de les diferents disciplines:

- Seguretat en el Treball.

- Higiene Industrial.

- Ergonomia i psicosociologia aplicada.

- Medicina en el Treball.

Sol·licitar pressupost