Auditoria Reglamentària

Auditoria legal Obligatòria.

Examen de control extern – Auditoria legal Obligatòria.

A Andorra és obligatori realitzar una auditoria legal per a les empreses que disposin d’un servei de prevenció propi. La llei no les anomena com a Auditoria legal en prevenció, sinó com un examen de control extern. Aquest examen de control extern ha de ser elaborat per empreses homologades en prevenció i amb una freqüència de 5 anys. (Article 18 de la Llei de Seguretat i Salut en el Treball).

 

Auditoria legal Voluntària.

Examen de control extern – Auditoria legal Voluntària.

Cada cop més les empreses, tot i que disposen d’un servei de prevenció aliè, sotmeten voluntàriament el seu sistema a auditories voluntàries amb l’objectiu de poder mesurar i millorar la implantació de la seguretat i salut a la seva empresa.

 

Assegurprevenció disposa d’una metodologia pròpia i compta amb un equip d’Auditors legals en prevenció de riscos laborals.

Sol·licitar pressupost