Fem més saludable l´espai de treball

Al vostre lloc de treball hi ha elements amb els quals interactueu cada dia i que disposen d’unes característiques concretes que s’han determinat així per algun motiu. Gairebé tots són regulables o adaptables, des de la cadira fins al ratolí, estan dissenyats ergonòmicament; adaptats el màxim possible a la forma del nostre cos.

L’ergonomia pretén que els elements s’adaptin a les diferents persones que els han de fer servir al lloc de treball. Per tant, un cop disposem d’aquestes eines, cal saber com regular-les perquè ens afavoreixin mentre les fem servir. Un espai de treball no adequat ens pot provocar problemes com lumbàlgies, molèsties als ulls, mal de cap, etc...

A més dels elements que interaccionen al nostre lloc de treball, hi tenim l’entorn, que recull factors com l’espai, la il·luminació, la temperatura o el soroll. Tenir-los en compte i poder-los regular pot millorar la qualitat de l’espai de treball.

Assegurprevenció, mitjançant un estudi específic per a cada lloc de treball, avalua aquests entorns per poder millorar les condicions dels treballadors, per aconseguir  un espai de treball més saludable.

Aquest estudi ergonòmic avalua els aspectes següents:

- Equips de treball.

- Entorn de treball.

- Interacció de l’usuari amb els programes d’ordinador.

- Organització i gestió.

Sol·licitar pressupost