Consultoria i Auditoria en sistemes de gestió

Des d’Assegurprevenció oferim els serveis d’assessorament, desenvolupament i gestió de la implantació de sistemes de gestió internacionals, com poden ser entre d’altres:

  • Consultoria i Auditoria ISO 9001 – Qualitat
  • Consultoria i Auditoria ISO 14001 – Medi Ambient
  • Consultoria i Auditoria OHSAS 18001 Seguretat i Salut
  • Q de qualitat turística
  • Sistemes SICTED de qualitat turística
  • Responsabilitat Social i Corporativa – ISO 26000, GRI

 

Aquí podeu trobar més informació sobre aquestes i altres certificacions

Sol·licitar pressupost