Adequació de la Llei 15/2008 de LQPD

Per protegir i garantir, el tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat, mitjançant el compliment de la Llei 15/2008, disposem d’una sistema d’adequació per adaptar el tractament d’informació del client al compliment de la LQPD i la seva norma de desenvolupament, el RLQP.  

- Implantació (adequació)

  • Fase I. Aspectes Jurídics.
  • Fase II. Aspectes tècnics i organitzatius.
  • Fase III. Formació.

- Manteniment

- Auditoria (opcional)

- Estudi Legal Pàgina Web (opcional)

Sol·licitar pressupost