Formació per obtenir el carnet de conductor de carretons elevadors

Dates i horaris: Consultar 

Formació teòrica i pràctica en manipulació de carretons automotors de manutenció (7 hores).

En el transport i manipulació de càrregues, tant a locals interiors com exteriors de les empreses, els carretons elevadors juguen un paper primordial i la seva utilització comporta una sèrie de riscos, tant pel material manipulat, com per a les instal·lacions, operaris i personal del seu entorn.

La formació d’operaris de carretons elevadors, proporciona als treballadors la formació necessària sobre els riscos derivats de la utilització dels carretons elevadors, tal i com ho estipula el Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut en la utilització d’equips de treball d’Andorra, dotant d’un coneixement de les característiques del vehicle que utilitzen, ajudant a identificar els perills derivats del seu ús i disposar d’eines i mesures preventives aplicables als riscos identificats.  

Aquesta formació va destinada a:

Qualsevol operari que pugui utilitzar els carretons elevadors de la seva empresa.

Sol·licitar pressupost