Nova ISO 14001:2015 i tots els seus requeriments

L´assoliment de l´equilibri entre el medi ambient, la societat i l´economia, es considera essencial per satisfer les necessitats del present sense posar en risc la capacitat de les generacions futures. El desenvolupament sostenible com a objectiu s´aconsegueix mitjançant l´equilibri dels “tres pilars de la sostenibilitat”

ISO 14001:2015 és una de les normes més utilitzades al món i una de les eines fonamentals per a moltes organitzacions. Amb més de 300.000 certificats emesos a nivell mundial cada any, ocupa un lloc destacat en l´agenda de moltes organitzacions que donen importància a la gestió mediambiental.

La nova versió inclou:

 • Un major compromís i lideratge.
 • Una major alineació amb l´adreça estratègica.
 • Major protecció del medi ambient.
 • Una comunicació més efectiva, per mitjà d´una estratègia de comunicació.
 • El concepte de cicle de vida, tenint en compte cada etapa d´un producte o servei, des del desenvolupament fins al final de la seva vida útil.

Modalitat: On-line

Durada de la formació: 100 hores

Programa de la Formació

 • La nova ISO 14001:2015.
 • Objecte i abast de la ISO14001.
 • Generalitats.
 • Context de la organització.
 • Lideratge.
 • Planificació.
 • Suport.
 • Operació.
 • Avaluació i compliment.
 • Millora.
Sol·licitar pressupost