SERVEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA

SERVEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA

QUÈ ÉS?

És el nou servei de cobertura legal per donar resposta a les obligacions i responsabilitats que de la llei de prevenció de riscos laborals se’n desprenen.

QUI LA POT CONTRACTAR?

La pot contractar qualsevol client d’Assegurprevenció de menys de 15 treballadors.

PER A QUÈ SERVEIX?

Garanteix un assessorament i representació de qualitat en cas que al client d’Assegurprevenció li reclamin responsabilitats en matèria de prevenció de riscs laborals.

EN QUINS CASOS LA PODRIA FER SERVIR?

  • Imputació penal de l’empresari.
  • Imputació penal d’un treballador o treballadora.
  • Requeriments d’Inspecció de Treball.
  • Propostes de sanció emeses per Inspecció de Treball.

PRESTACIONS

  • Defensa penal (exclusivament relacionada amb la Llei 34/2008).
  • Representació davant d’Inspecció de Treball (exclusivament relacionada amb la Llei 34/2008).

  Modalitat

Prestació

  Advocat designat per la pròpia empresa

3.000,00 €

  Advocat designat per Assegurprevenció

il·limitat

Sol·licitar pressupost