Mystery Shopping

Com a eina per mesurar el nivell de satisfacció del client i el compliment dels estàndards de qualitat marcats per l’empresa, es desenvolupa un pla d’actuació i visites conjuntament amb la direcció.

Un cop finalitzades les visites es procedeix a la presentació dels resultats i accions de millora. Aquest recull permet planificar i organitzar les posteriors formacions orientades a millorar els resultats en la venta amb els punts de millora. 

Sol·licitar pressupost