Formació en primers auxilis

Formació teòrica i pràctica de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 per al personal dessignat per l´empresa a l´equip de primers auxilis E.A.E. (8 hores).

Sol·licitar pressupost