És el conjunt d’activitats que donen contingut a la posterior realització dels exàmens de salut (vigilància de la salut individual) i alhora determinen les diferents pautes de treball per tal que l’empresa pugui anar reduint els índex de les diferents patologies detectades.

Les activitats incloses per part d ’Assegurprevenció són:

Altres productes que actualment s’ofereixen i que són compatibles amb altres serveis de prevenció: