Un cop el treballador/a ha donat el seu vist i plau per realitzar-se l’examen de salut, a menys dels que per les tasques que realitzen no es puguin negar, es realitzen unes proves específiques per tal de garantir que el treball que realitza la persona no està afectant a la seva salut.

Assegurprevenció aposta per les instal•lacions pròpies i no compartides, i amb totes les proves centralitzades.

Per fer l’estada de la persona més agradable, es convida a esmorzar i al final del procés s’informa dels horaris els quals ja estaran disponibles els resultats.

Per garantir la confidencialitat de dades, únicament el nostre personal del departament de vigilància de la salut, entregarà i explicarà els resultats.

Altres productes que actualment s’ofereixen i que es poden contractar per ús: